Carnatic Vocal

 • Padma Bhushan Sri T.V.Sankara Narayanan
View Details
 • 6 PM - 8 PM
 • Janaki Ammal Auditorium (APL Global School), Thuraipakkam,OMR,Chennai 600 097

Comedy Drama - Crazy creations presents

 • Madhu Balaji
View Details
 • 6 PM - 8 PM
 • Janaki Ammal Auditorium (APL Global School), Thuraipakkam,OMR,Chennai 600 097

Carnatic Vocal

View Details
 • -
 • Janaki Ammal Auditorium (APL Global School), Thuraipakkam,OMR,Chennai 600 097

Carnatic Vocal

 • "Isai Peroli" Smt.Gayathri Venkatraghavan
View Details
 • 6 PM - 8 PM
 • Janaki Ammal Auditorium (APL Global School), Thuraipakkam,OMR,Chennai 600 097

Dance

 • "Yuva Kala Bharati" Smt.Smitha Madhav
View Details
 • 6 PM - 8 PM
 • Janaki Ammal Auditorium (APL Global School), Thuraipakkam,OMR,Chennai 600 097

Carnatic Vocal

View Details
 • 6 PM - 8 PM
 • Janaki Ammal Auditorium (APL Global School), Thuraipakkam,OMR,Chennai 600 097

Carnatic Vocal

 • Smt.Archana & Smt.Aarathi
View Details
 • 6 PM - 8 PM
 • Janaki Ammal Auditorium (APL Global School), Thuraipakkam,OMR,Chennai 600 097

Carnatic Vocal

 • "Vidhya Tapasvi" Sri.Neyveli Santhana Gopalan
View Details
 • 6 PM - 8 PM
 • Janaki Ammal Auditorium (APL Global School), Thuraipakkam,OMR,Chennai 600 097

Carnatic Vocal

 • Priya Sisters
View Details
 • 6 PM - 8 PM
 • Janaki Ammal Auditorium (APL Global School), Thuraipakkam,OMR,Chennai 600 097

Carnatic Vocal

 • "Dhaasa Saahithya BhooshaNaa" Sri.V.V.Prassanna
View Details
 • 6 PM - 8 PM
 • Janaki Ammal Auditorium (APL Global School), Thuraipakkam,OMR,Chennai 600 097

Carnatic Vocal

 • "Kalaimamani" Smt.Gayathri Girish
View Details
 • 6 PM - 8 PM
 • Janaki Ammal Auditorium (APL Global School), Thuraipakkam,OMR,Chennai 600 097

Carnatic Vocal

 • Smt Mumbai Meera Sridar
View Details
 • 6 PM - 8 PM
 • Janaki Ammal Auditorium (APL Global School), Thuraipakkam,OMR,Chennai 600 097

Instrumental - Violin

 • "Gana Kala Shironmani" Dr.Sri,Mullaivasal G Chandramouli
View Details
 • 6 PM - 8 PM
 • Janaki Ammal Auditorium (APL Global School), Thuraipakkam,OMR,Chennai 600 097

Sambradhaya Bhajan

 • "Kalaimamani"Sri.Dr.Udayalur K Kalyanaraman Bhagavathar & Party
View Details
 • 6 PM - 8 PM
 • Janaki Ammal Auditorium (APL Global School), Thuraipakkam,OMR,Chennai 600 097

Carnatic Vocal

 • "Kalaimamani" Sri.O.s.Arun
View Details
 • 6 PM - 8 PM
 • Janaki Ammal Auditorium (APL Global School), Thuraipakkam,OMR,Chennai 600 097

Orchestra - Light Music

 • UK Murali
View Details
 • 6 PM - 8 PM
 • Janaki Ammal Auditorium (APL Global School), Thuraipakkam,OMR,Chennai 600 097

Dance

 • Smt.Krupa Nithyaesh
View Details
 • 6 PM - 8 PM
 • Janaki Ammal Auditorium (APL Global School), Thuraipakkam,OMR,Chennai 600 097

Carnatic Vocal

 • Ms.Maalavika Sundar
View Details
 • 6 PM - 8 PM
 • Janaki Ammal Auditorium (APL Global School), Thuraipakkam,OMR,Chennai 600 097

Instrumental - Classical Veena

 • "Kalaimamani" Rajesh Vaidhya
View Details
 • 6 PM - 8 PM
 • Janaki Ammal Auditorium (APL Global School), Thuraipakkam,OMR,Chennai 600 097